ایونت های آکادمی IFPE در کشور ترکیه

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی مربیگری فیتنس

150 EURO

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس REFORMER

150 EURO

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس MATWORK

توجــه 1

در صورت ثبت نام همزمان دو دوره پرسنال ترینینگ و فیتنس در ایونت های ترکیه از تخفیف 20 درصدی در دوره دوم برخوردار خواهید شد

توجــه 3

ظرفیت پذیرش هر دوره 15 نفر میباشد و پس از رسیدن به حد نصاب بسته خواهد شد.

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی یوگا

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی فیس یوگا

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی مربیگری فیتنس

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی اریال یوگا

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی یوگا نیدرا

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی مدیتیشن

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی جامپینگ فیتنس

اعلام میگردد

سمینار بین المللی مربیگری فیتنس و پرسنال ترینینگ

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی فوتبال

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ