آزمون عملی دوره پرسنال ترینینگ

به آزمون عملی دوره پرسنال ترینینگ خودتان خوش‌آمدید

 • مرد
 • ۴۹ ساله
 • ۱۷۳ سانتی متر قد
 • ۹۱ کیلوگرم وزن
 • بدون سابقه ورزش
 • مدیرعامل کارخانه
 • دارای بیماری زمینه ای فشارخون بالا و چربی خون بالا (کلسترول مضر LDL)
طراحی تمرین برای یک فرد با مشخصات زیر:
 • خانم
 • ۲۹ ساله
 • ۱۶۸ سانتی متر قد
 • ۶۴ کیلوگرم وزن
 • سابقه ورزش های هوازی گروهی به مدت دو سال
 • کارمند بانک
 • احساس درد در ناحیه تحتانی کمر و تشخیص دیسکوپاتی توسط ارتوپد
 • بدون سابقه بیماری