نمایش دادن همه 9 نتیجه

Personal Trainer Event

7,200,000تومان

ایونت B-Lizenz آلمانی

7,200,000تومان

ایونت بین المللی پرسنال ترینینگ (امارات)

5,400,000تومان

ایونت بین المللی پرسنال ترینینگ (انگلستان)

7,200,000تومان

ایونت بین المللی پرسنال ترینینگ (عمان)

7,200,000تومان

ایونت ملی پرسنال ترینینگ (اتریش)

7,200,000تومان

دوره بین المللی پرسنال ترینینگ (ترکیه)

6,660,000تومان

دوره بین المللی مربیگری فیتنس (ترکیه)

5,400,000تومان

مربیگری بین المللی پیلاتس با دستگاه (ترکیه)

4,500,000تومان