فرم پرداخت

پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی آکادمی IFPE واریز کنید

شماره شبا : IR370170000000226241323005
شماره کارت : 7595-7123-9917-6037
بانک ملی ایران به نام آقای مهداد اکبری

 لطفا فیش واریزی را به واتساپ بخش ثبت نام ( 09233750319 – خانم علوی )

و یا به واتساپ پشتیبانی 09373333506 ارسال بفرمایید.


BANK BAWAG

IBAN: AT661400003710123070

BIC: BAWAATWW

———————–

Ziraat Bankasi (Turkey)

Ziraat Bankasi IBAN:

TR280001000657944306685003