وبینار های بین المللی

ا میلیون تومان

‎آناتومی و تمرینات تخصصی عضلات شکم و پهلو

ا میلیون تومان

تمرینات تخصصی هایپرتروفی عضلات سرینی

ا میلیون تومان

‎آموزش طراحی تمرین و برنامه نویسی

ا میلیون تومان

روانشناسی تخصصی بسکتبال

ا میلیون تومان

روانشناسی تخصصی فوتبال

ا میلیون تومان

بدنسازی کار با دستگاه

ا میلیون تومان

روانشناسی تخصصی بسکتبال

ا میلیون تومان

وبینار بین المللی آناتومی ورزشی

ا میلیون تومان

بدنسازی و اصول تمرین