دوره های بین المللی فیتنس

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری فیتنس

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی متخصص فانکشنال ترینینگ

اعلام میگردد

دوره مربیگری بین المللی کلاس گروهی فیتنس

5/5 میلیون

دوره بین المللی مربیگری گروپ فیتنس ( کامبت )

دوره هاى بين المللى كوچينگ

5/5 میلیون تومان

دوره بين المللى كوچينگ تغذيه ورزشى (مشاور تغذيه)

4/5 میلیون تومان

دوره بين المللى كوچينگ سبك زندگى

4/5 میلیون تومان

دوره بین المللی کوچینگ مدیریت ذهن

دوره های مربیگری ایندورسایکلینگ

8 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری ایندورسایکلینگ (Level 3)

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری ایندورسایکلینگ (Level 2)

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری ایندورسایکلینگ (Level 1)

8 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری ایندورسایکلینگ (Level 4)

دیگر دوره ها

5/5 میلیون

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس

180 یورو 320 یورو

دوره مربیگری بین المللی یوگا

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی آموزش پارکور

240 یورو

لایسنس مدیریت اماکن ورزشی

دوره بین المللی مستر ترینر

480 یورو

دوره بین المللی Master Trainer